Zoetermeer Midden

Buurtzorg in Zoetermeer

Buurtzorg in Zoetermeer

Teams

In Zoetermeer zijn meerdere teams werkzaam, de teams zijn verdeeld per wijk. Informatie over de teams en hun werkgebied is terug te vinden onder het kopje "contact " hierboven


Team Buurtzorg Zoetermeer midden is werkzaam in de wijken Dorp en Palenstein en levert de zorg in het Hospice
Zoetermeer Midden

zoekt enthousiaste

(wijk) verpleegkundigen en (wijk) verzorgenden

om ons team te versterken.

 

 

Wij zijn op zoek naar een collega met affiniteit voor zorg in de wijk en palliatieve zorgverlening.


We bieden een contract aan van 20 – 28 uur per week.

Voor informatie kun je bellen naar

06 – 12384290

of

stuur een mail met je sollicitatiebrief en CV naar

zoetermeermidden@buurtzorgnederland.com

 


De zorg

Buurtzorg levert verzorging en verpleging in zelfsturende teams met (wijk) verpleegkundige en (wijk)ziekenverzorgende. Samen met de cliënt wordt er gekeken naar de zorgvraag en een zorgplan opgesteld. De aanvraag van zorg kan onder andere via een cliënt zelf / diens naasten, de huisarts, het ziekenhuis (het transferbureau)

We leveren persoonlijke zorg en verpleging als u (ernstig) ziek bent, na een een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Denk aan hulp bij wassen en aankleden, medicatie geven / aanreiken, wondzorg, pijnbestrijding, palliatieve zorg en nog veel meer. Met de zorg en begeleiding die we bieden willen we, zoveel als mogelijk, de zelfstandigheid bevorderen.

Persoonlijk begeleiders, twee medewerkers kijken met u mee welke zorg er nodig is. Ondersteunen bieden familie en mantelzorgers indien nodig. De persoonlijk begeleider heeft geregeld contact met andere zorgverleners denk aan huisartsen, fysiotherapeuten etc.


Hospice (Bijna Thuis Huis)

Het Hospice Zoetermeer is een gastvrij huis waar mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen verblijven in de laatste fase van hun leven. Met een team van verpleegkundigen, vrijwilligers en coördinatoren om zich heen krijgt een bewoner de zorg en aandacht die nodig is.

De sfeer in het hospice doet denken aan thuis, vandaar dat ook de naam Bijna Thuis Huis gebruikt wordt.

Het hospice is gevestigd aan de Vaartdreef in de wijk Seghwaert. Er is dit jaar gestart met de bouw van het nieuwe Hospice aan de schoolstraat in het Dorp

Sinds 1 mei 2017 wordt de verpleegkundige zorg geleverd door de medewerkers van Buurtzorg team Zoetermeer Midden

 

Buurtzorg +

Ons team is een samenwerking gegaan met de oefentherapeuten en fysiotherapeuten van paramedisch centrum driemanspolder, de ergotherapeut van second care en de diëtiste van Dieet is topsport.

Naast de verzorging en verpleegkundige zorg hebben de cliënten steeds vaker functionele hulp nodig op het gebied van mobiliteit, staan, lopen, balans en verplaatsen. Ook zijn aanpassingen aan woonomgeving en ADL training noodzakelijk bij thuiswonende cliënt om zelfredzaamheid en veiligheid te behouden

 

Huishoudelijke hulp

Voor ondersteuning van huishoudelijke taken kan een aanvraag bij de WMO (bellen naar 14079) worden gedaan. Buurtdiensten is een onderdeel van Buurtzorg die deze zorg kan verlenen

 

 

 

 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Zoetermeer Midden , neem dan contact met ons op.
Leidsewallen 6B 06 - 12384290
2712 BW Zoetermeer zoetermeermidden@buurtzorgnederland.com