Zoetermeer Midden

Buurtzorg in Zoetermeer

Teams

In Zoetermeer zijn meerdere teams werkzaan, de teams zijn verdeels per wijk. Informatie over de teams en hun werkgebied is terug te vinden onder het kopje "contact " hierboven

De zorg

Buurtzorg levert verzorging en verpleging aan huis in zelfsturende teams met (wijk)verpleegkundige en (wijk)ziekenverzorgende. Samen met de client wordt er gekeken naar de zorgvraag en een zorgplan opgesteld. De aanvraag van zorg kan via een cliënt zelf / diens naasten, de huisarts, het ziekenhuis (hettransferbureau)

We leveren persoonlijke zorg en verpleging als u ernstig ziek bent, na een een ziekenhuis opname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Denk aan hulp bij wassen en aankleden, medicatie geven / aanreiken, wondzorg, pijnbestrijding, palliatieve zorg en nog veel meer. Met de zorg en begeleiing die we bieden willen we, zo veel als mogelijk, de zelfstandigheid bevorderen.

Persoonlijk begeleiders, twee medewerkers kijken met u mee welke zorg er nodig is. Ondersteunen bieden familei en mantzelzorgers indien nodig. De persoonlijkbegeleidier heeft geregeld contact met adnere zorgverleners denk aan huisartsen, fysiotherapueten etc.

Buurtzorg +

Ons team is een samenwerking gegaan met de oefentherapeuten en fysiotherapeuten van paramediach centrum driemanspolder, de ergotherapeut van second care en de dietiste van Dieet is topsport.

Naast de verzorging en verpleegkudinge zorg hebben de cliënten steeds vaker functionele hulp nodig op het gebied van mobiliteit, staan, lopen, balans en verplaatsen. Ook zijn aanpassingen aan woonomgeving en Adl training noodzakeliijk bij thuiswonende cliënt om zelfredzaamheid en veiligheid te behouden

10 jaar bestaan buurtzorg

Het 10 jarig bestaan van Buurtzorg is gevierd op 15 maart in de kapelaan met de clienten en mantezelzorgers. Onder het genot van een hapje en drankje een gezellig samen zijn. Met activiteiten als spelletjes, manicure behandeling, schilderen en hindernisparcours

Huishuidelijke hulp

Wordt geleverd door verschillende medewerkers vanuit de Buurtdiensten teams in Zoetermeer

Wilt u meer weten over Buurtzorg Zoetermeer Midden , neem dan contact met ons op.
Leidsewallen 6B 06 - 12384290
2712 BW Zoetermeer zoetermeermidden@buurtzorgnederland.com